conflicthantering

Betere relatie door goede conflicthantering

Relaties vind ik boeiend! Hoe komt het toch dat de ene relatie goed lijkt te verlopen terwijl de andere moeizaam gaat en veel negatieve energie oplevert?  Freud schreef eens ” we zijn nooit zo kwetsbaar als wanneer we liefhebben” . Dat verklaart wellicht de intensiteit. Naast de verhalen die ik hoor heb ik ook zelf de nodige ervaring ;-).

Morgen is het Valentijnsdsag, een mooie dag om jouw liefde te tonen en wellicht mede met onderstaande tips blijft de liefde groeien en bloeien. Maar ook zonder liefdesrelatie is onderstaande informatie bruikbaar in het dagelijks leven.

Omgaan met conflicten

Een essentiële voorwaarde voor een prettige relatie is om goed te kunnen omgaan met conflicten. In elke relatie kom je namelijk verschil van inzicht tegen en dat kan van onbelangrijk tot belangrijk voor je zijn.

Het is van grote waarde als er dan ruimte is om dit met elkaar te kunnen bespreken in een veilige omgeving. Want als die ruimte er niet is dan gaan conflicten onderhuids spelen met alle nare gevolgen van dien.

Onopgeloste meningsverschillen/conflicten zorgen voor verwijdering en kunnen emotionele en lichamelijke pijn veroorzaken.

Fasen van een conflict

Een conflict is een dynamisch proces dat zich ontwikkelt, waarin verschillende fasen elkaar meerdere keren kunnen opvolgen als een reactie op het voorgaande:

 1. Aanleiding  conflict (feitelijk)
 2. Bewustwording conflict (waarnemen)
 3. Beleving conflict (gevoelens en emoties)
 4. Concrete reactie van beiden partijen (gedrag)

 

Emoties zijn nauw verwant aan onze behoeften

grootste geschenkDe bril waardoor we waarnemen zorgt ervoor dat we elk op ons eigen manier de situatie beleven en betekenis geven en dat bepaalt uiteindelijk ons gedrag. Het is voor iedereen verschillend en wordt bv ook gekleurd door onze ervaringen met de ander in het verleden.

De emoties kunnen hoog oplopen. Emoties zijn nauw verwant aan onze behoeften. Als bepaalde behoeften niet bevredigd worden lokt dit emotionele reacties uit.

Emoties ontstaan vaak vanwege onze behoefte om ons Ego te beschermen en onze Ego-identiteit te versterken (Lazarus & Lazarus, 1994). Negatieve emoties hebben te maken met onze kwetsuren aan ons Ik.

Escaleren in 3 fasen

Wanneer het conflict niet tijdig herkend wordt kan het in drie opeenvolgende fasen escaleren:

 1. Polarisatie (standpunten verharden zich, discussie scherper, superioriteitsgevoel)
 2. Confrontatie (alleen voordeel van eigen partij, zw/w, eisen en dreigementen)
 3. Uitschakeling van de ander (alles geoorloofd, destructief)

conflictHet is duidelijk hoe verder het conflict escaleert hoe groter de kloof, die tussen elkaar ontstaat en hoe moeilijker het is om hier later weer overheen te stappen. Er wordt als het ware iets kapot gemaakt in de relatie. Het vertrouwen vermindert en op een gegeven moment kan de rek er dan uit zijn. Het is dus beter het niet zo ver te laten komen.

Verplaatsen in de ander helpt

Het meest effectief is om je te kunnen verplaatsen in de ander, als het ware even kijken door de bril van de ander,  waardoor er meer begrip ontstaat voor elkaar. Iemand die zich begrepen voelt heeft minder reden om negatieve emoties te uiten.

Op deze manier doorbreek je de negatieve spiraal en keer je het tij. Realiseer je dat de ervaring van de ander heel anders kan zijn dan jouw intentie van de boodschap.

Killig voor je relatie

Wees op je hoede als je onderstaande 4 ruiters van de ondergang (Gottman, 1999) herkent bij jezelf of de ander in het conflict. Deze zorgen namelijk voor escalatie van het conflict.

 1. Bekritiseren van de ander (jij-boodschap)
 2. Defensief opstellen (tegenaanval, slachtoffergedrag, bagatelliseren, geen verantwoordelijkheid nemen,  de ander niet serieus nemen)
 3. Het optrekken van een muur (geen contact maken, terugtrekken) Dit is iets anders dan een time-out van bv 20 minuten, die wel nuttig kan zijn om de emoties te laten zakken.
 4. Minachting van de ander (vijandig, belachelijk maken)

 

Op tijd bijsturen

liefdeDoor je dit bewust te worden kun je hopelijk op tijd bijsturen:

 1. Benoem feitelijk wat er gebeurt
 2. Geef aan wat het met je doet (gevoel) (ik-boodschap)
 3. Zeg wat jouw behoefte is (ik-boodschap)
 4. Geef aan hoe de ander daarbij kan helpen

 

liefdeHouding belangrijk

Als je partner van streek is luister dan naar hem/haar. Maak tijd voor elkaar. Los het samen op.

Zoals dr. Gottman het zo mooi beschreef:‚….The world stops, and I listen. And we repair things. We don’t let things go. We don’t leave one another in pain. We talk about it, and we repair’.

 

Meer info http://levenvanuitjekern.nl/relatietherapie/

Geraadpleegde literatuur:
Prein, H., Trainingsboek Conflicthantering en Mediation, 4e druk, 2001. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum
 
Wilmot, W.W.,& Hocker, J.L. (2001). Destructieve en constructieve conlicten. In: W.W. Wilmot & J.L. Hocker (Eds.). Interpersonal conflict, 6th ed. (pp. 48-59). New York: McGraw-Hill.

 

betrokken – betrouwbaar – empatisch – oplossingsgericht

LEVEN VANUIT JE KERN Praktijk voor Coaching en Therapie
Meer positieve energie en balans zakelijk en privé!
Effectieve Communicatie – Stresshantering – Zelfleiderschap

Twitter LinkedIn Google+