Als therapeut ben ik aangesloten bij de Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten (NBVH) met als registratienummer …31. Zie ook: http://www.hypnotherapie.nl/

De praktijk is met de naam LEVEN VANUIT JE KERN Praktijk voor Coaching en Therapie geregistreerd bij het landelijk informatiecentrum van de zorgverzekeraars, Vektis, en opgenomen in het Algemeen Gegevens Beheer Zorgverleners, AGBZ, met als persoonlijke AGB-code ..-….75 en de praktijk AGB-code is ..-….28.

Bij de Kamer van Koophandel is de praktijk geregistreerd met het KvK nummer: ……73.

Mocht u ontevreden zijn en komen we er samen niet uit, dan kunt u contact opnemen met mijn beroepsvereniging (www.hypnotherapie.nl). Daar kunt u beroep doen op een klachtenfunctionaris zoals voorgeschreven in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). In navolging van deze wet ben ik ook aangesloten bij de geschilleninstantie van de SCAG (10102). Ik ben ingeschreven in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ), met licentienummer …..7R. Deze koepel verzorgt het tuchtrecht (www.tcz.nu).