Berichten

Helpende gedachten maken krachtig

Onlangs las ik een mooie quote van de Perzische dichter Hafiz:

“What we speak becomes the house we live in.”

Vrij vertaald wat we zeggen (vooral tegen onszelf) wordt het huis waarin we leven; met andere woorden bepaalt in belangrijke mate hoe we omgaan met onszelf. Het is goed om je hiervan bewust te zijn.

Innerlijke criticus

We hebben allemaal een innerlijk stemmetje, die nogal negatief en veroordelend kan zijn en je snel naar beneden haalt als er iets niet goed gaat.

innerlijke criticusDeze innerlijke criticus is ontstaan om je te beschermen tegen kritiek en afwijzing van anderen, maar slaat daarin door en zorgt voor onzekerheid, blokkades, minder zelfvertrouwen en minder spontaniteit.

Zodra je de innerlijke criticus bij jezelf bemerkt, wees je dan bewust van de positieve bedoeling (bescherming) en kijk er van een afstandje naar in plaats van ermee samen te vallen.

Stel jezelf dan de vraag welke angst er onder ligt. Door het erkennen van de onderliggende angst komt er ruimte en kun je het meer relativeren en kun je bewust kiezen voor meer positieve helpende gedachten.

Helpende gedachten

Voorbeelden van de innerlijke criticus (IC), onderliggende angst en helpende gedachten (HG):

IC: Het gaat je nooit lukken =>
angst om te falen =>
HG: Volgende keer beter of Elk stapje in de goede richting is er een, hoe klein ook.

IC: Wees maar stil bij de vergadering, want je zegt toch altijd het verkeerde =>
angst om het niet goed te doen =>
HG: Mijn mening is ook belangrijk, ook al hoeft niet iedereen het met mij eens te zijn.

IC: Je bent te dik, te dun, …… =>
angst om niet mooi genoeg te zijn =>
HG: Ik ben goed zoals ik ben.

IC: Je had het nog beter moeten doen =>
angst om niet goed genoeg te zijn =>
HG: Goed is goed genoeg.

IC: Angsthaas! Je durft niet eens ……. =>
angst om controle te verliezen =>
HG: Ik vind het spannend en dat mag. Ik kan met de spanning omgaan.

Dus wees je bewust wat je tegen jezelf zegt want dat heeft grote invloed op jouw gevoel en gedrag. Eigenlijk sluit deze informatie naadloos aan bij mijn blog Ik heb altijd geluk want dat is een  gedachte die je helpt te focussen op het positieve.

Gedicht Moeder Theresa

Op een kerstkaart die ik dit jaar van een vriendin ontving stond het mooie gedicht van Moeder Theresa dat ik graag met je deel en je wellicht inspireert tot (nog meer) helpende gedachten.

Het leven is een kans, profiteer ervan.
Het leven is mooi, bewonder het.
Het leven is een zegen, beproef het.
Het leven is een droom, verwezenlijk die.
Het leven is een uitdaging, neem die aan.
Het leven is een plicht, vervul die.
Het leven is een spel, speel het.
Het leven is duur, koester het.
Het leven is rijkdom, bewaar die.
Het leven is liefde, geniet ervan.
Het leven is een belofte, kom die na.
Het leven is droefheid, overwin die.
Het leven is een lied, zing het.
Het leven is een strijd, aanvaard die.
Het leven is een tragedie, zie die onder ogen.
Het leven is geluk, maak het.
Het leven is te kostbaar, verwoest het niet.
Het leven is leven, vecht ervoor.


Tenslotte wens ik je gezellige kerstdagen en in alle opzichten een mooi 2016!

gelukkig nieuwjaar

Bovenstaande foto heb ik gemaakt in Le Petit Palais in Parijs, augustus 2015.

Enjoy your life!

Caroline

 

Vind je deze informatie interessant? Wil je dit bericht dan delen met jouw vrienden en netwerk via de shareknoppen? Alvast bedankt.

 

Dankbaarheid

Onlangs was het Thanksgiving Day, dat uitgebreid gevierd wordt in Amerika. Dankbaarheid tonen voor de oogst en andere goede dingen. In Nederland schenken we er weinig tot geen aandacht aan. Toch is het een mooie traditie dankbaar te zijn voor wat je allemaal hebt en blij te zijn met wat er goed gaat in je leven. Nog mooier is deze dankbaarheid niet slechts eens per jaar te tonen maar elke dag.

Onderzoek

Uit onderzoek blijkt, dat als je elke dag drie dingen opschrijft waarvoor je dankbaar bent, je een gelukkiger mens wordt. En dit hoeven geen grote dingen te zijn. Blij dat iemand je voor laat gaan in het verkeer, iemand die vriendelijk naar je lacht, een mooie zonnige dag, een heerlijke wandeling, het zorgen voor je kind en/of huisdier, een fijn gesprek. Het ligt echt voor het oprapen 🙂

Ooit heb ik zelf eens meegedaan met een online onderzoek van Seligman (positieve psychologie), waarbij ik elke dag de volgende punten moest opschrijven:

  1. elke avond voor het naar bed gaan drie dingen opschrijven die goed gingen die dag
  2. opschrijven waarom het goed ging en
  3. wat mijn bijdrage daaraan was

Inmiddels schrijf ik het niet meer op, maar regelmatig op de dag ben ik dankbaar voor de kleine en grote dingen die op mijn pad komen en deze deel ik regelmatig met mijn omgeving. Het is een way of life geworden. Ook het uiten van dankbaarheid aan de persoon in kwestie geeft een positief gevoel voor zowel gever als ontvanger.

Hoe dankbaarheid kan bijdragen aan positieve emoties*:

  • positieve energiehet ervaren van dankbaarheid leidt tot het opnieuw beleven van positieve ervaringen
  • het positief waarderen van levensomstandigheden leidt tot een adaptieve copingstijl, die mensen helpt om moeilijke ervaringen positief te interpreteren.
  • dankbaarheid bevordert prosociaal gedrag, zoals geven en iets voor andere mensen doen.

Zie ook mijn blog De kracht van geluk over het broaden-and-build-model van Fredrickson.

Door een dankbare houding voel je je vitaler en enthousiaster, bereik je vaker jouw persoonlijke doelen, kun je beter met stress omgaan, heb je meer waardering voor jezelf, ben je genereuzer en vriendelijker, heb je hechtere relaties, geniet je langer van positieve ervaringen en het levert je een gezonder hart op, je bent veerkrachtiger en ervaart vaker dat het je leven een doel heeft**.

Tenslotte een pracht column van David Brooks (New York Times) die ik graag met je wil delen.***

Mensen met een dankbare aard beschouwen wel hun inspanningen als groots maar niet zichzelf – David Brooks

dankbaarheid

Ik wens je een fijne dag met veel dankbare momenten!

Caroline

 

bronvermelding:
*Bohlmeijer, E., Bolier, L., Westerhof, G., & Walburg, J.A. Handboek positieve psychologie, 2013. Amsterdam: Uitgeverij Boom, blz. 114

**Emmons, R.A. (2013). Gratitude works! A 21-Day Program for Creating Emotional Prosperity. San Francisco; Jossey-Bass

*** Volkskrant, 30 juli 2015

 

Vind je deze informatie interessant? Wil je dit bericht dan delen met jouw vrienden en netwerk via de shareknoppen? Alvast bedankt.

 

Ik heb altijd geluk

Onlangs las ik in het boekje ‘Op goed geluk’ van Toon Tellegen de volgende regel:

‘……Boven zijn bed hing een bord, waarop stond: ‘Ik heb altijd geluk’, dat hij ooit ergens ver weg in de steppe, had gevonden …’

Stel je voor dat je elke dag op staat met de woorden ‘Ik heb altijd geluk’ en je ook de dag weer afsluit met de positieve overtuiging ‘Ik heb altijd geluk’ …. Zou dat niet een belangrijk verschil maken?

Als je er daadwerkelijk in gelooft dan weet ik zeker dat het geluk je toelacht en je het overal ziet. Want dat is natuurlijk waar het omgaat. Dat je het geluk kunt zien en ervaren want er komen dagelijks voldoende gelukkige momenten op jouw pad, maar interpreteer je die ook zo? De bekende vraag ‘Is het glas half vol of half leeg?’

Jouw overtuiging bepaalt grotendeels hoe je de wereld gewaar wordt en het is aan jou waar je de focus op legt.

good dayPositieve mindset

De overtuiging ‘Ik heb altijd geluk’ helpt je om de positieve mindset vast te houden en gelukkige momenten ook daadwerkelijk waar te nemen. Bovendien roepen positieve gevoelens  weer andere positieve gevoelens op die jouw veerkracht en welzijn verhogen.

 


Broaden-and-build-model

‘Volgens het broaden-and-build-model (Fredrickson, 1998, 2001) leiden positieve emoties tot een verbreding van de aandacht, de cognitie en het handelen (broaden-effect). Iedere emotie levert hierbij zijn eigen unieke bijdrage aan het proces van verbreden.

Plezier zet bijvoorbeeld aan tot spel en creativiteit. Interesse nodigt uit om te onderzoeken, nieuwe informatie en ervaringen op te doen en meer te leren. Sereniteit nodigt uit om te genieten van het huidige moment en om manieren te vinden om dit soort momenten vaker te beleven.’ *

‘Op langere termijn leidt dit tot groei, onwikkeling en sociale verbondenheid (het build-effect).’  **(zie ook mijn blog De positieve energie van reizen).


Balans

Tegelijkertijd is het belangrijk om te beseffen dat er naast positieve emoties ook ruimte is voor negatieve emoties en dat beiden komen en gaan en bij het leven horen. Het toestaan en verwerken van negatieve emoties is (ook) essentieel om te floreren.

De boodschap van ‘Ik heb altijd geluk’ is dus niet het vermijden van negatieve emoties maar daarnaast oog hebben voor de schoonheid van het leven, die er altijd is.

gelukSep

Sinds een paar weken hebben we een jong rood katertje Sep (nu 14 weken). Een ontzettend lief, avontuurlijk en mooi katje. Zijn kijk op het leven is wel duidelijk ‘Ik heb altijd geluk’. Elke dag is weer een avontuur en als hij weer eens een uithaal krijgt van onze oudere kat Jambo, dan geeft kleine Sep het niet op. Hij zoekt altijd de verbinding en blijft ondernemend en lijkt te verwachten dat het contact met Jambo toch wel een keer goed zal komen.

 

Ik wens je veel geluk toe en jouw reactie is van harte welkom.

Caroline

 

bronvermelding:

*Bohlmeijer, E., Bolier, L., Westerhof, G., & Walburg, J.A. Handboek positieve psychologie, 2013. Amsterdam: Uitgeverij Boom, blz. 106

** Tijdschrift Positieve Psychologie, nummer 1, oktober 2015, blz. 93

 

Vond je deze informatie interessant? Wil je dit bericht dan delen met jouw vrienden en netwerk via de shareknoppen? Alvast bedankt.

8 tips om in je Kracht te staan en blijven

In je Kracht staan! Wat is dat en hoe doe je dat?

“Het is een soort natuurlijke flow waarin je je als een vis in het water voelt”.

Vergelijk het met een stromende rivier, die bij eventuele stagnaties  toch weer een uitweg vindt en verder stroomt.

“Kracht is dus niet alleen het gevoel dat het lekker gaat maar ook dat je om kunt gaan met eventuele hindernissen die je op je pad tegenkomt en in beweging blijft”.

Lees meer