Focussen is als methode ontwikkeld door Gendlin vanuit de cliëntgerichte psychotherapie. Je leert contact te maken met gevoelens in je lichaam en verwerft inzicht in wat werkelijk van binnen leeft: verlangens en mogelijkheden, blokkades en energievreters. Door op een vriendelijke manier stil te staan bij je gevoel, krijgt het de kans zich te ontvouwen en het eigen verhaal te vertellen. Dit proces gaat gepaard met gevoelens van opluchting, fysieke ontspanning en er komt ruimte voor nieuw, constructief gedrag.

Wil je meer weten? Bel of neem contact op.