Dr Fritz Perls (1893-1970) is grondlegger van de Gestalttherapie.

Doel is om emotioneel volwassen te worden door alle delen van jezelf te integreren tot een geheel. Vaak zijn mensen zich maar bewust van een gedeelte van zichzelf in plaats van het geheel.

Gestalt richt zich op het herstel van het contact met jezelf en je omgeving. Het gaat erom dat je je bewust wordt wat in de weg staat om dat contact te bereiken. Een belangrijk onderdeel hierbij is het opsporen van onaffe zaken. Dit zijn de belevingen die niet overeenkomstig je eigen behoeften zijn afgerond en dus op de achtergrond om aandacht blijven vragen.

Belangrijk in dit proces zijn:

  • het gewaarzijn (hoe-vragen),
  • het nemen van de eigen verantwoordelijkheid en
  • het hier-en-nu.

Wil je meer weten? Bel of neem contact op.