Het Sociaal Panorama is ontwikkeld door Lucas Derks en omvat NLP-toepassingen op het gebied van sociale relaties. Met dit model kun je de innerlijke beleving van sociale systemen analyseren en veranderen. Denk daarbij aan bijvoorbeeld het neutraliseren van haatgevoelens, het nemen van emotionele afstand, het loslaten van elkaar, het verminderen van de dominante invloed van mensen op elkaar en het ombuigen van diepgewortelde sociale gedragspatronen.

Wil je meer weten? Bel of neem contact op.