Veel klachten zijn terug te voeren op vroege ervaringen en de conclusies die het kind uit deze ervaringen getrokken heeft. Het leren kennen en helen van de kwetsbare kinddelen staan centraal bij de Inner Child Therapy.

Wil je meer weten? Bel of neem contact op.