positieve psychologie

Positieve Psychologie

De Positieve Psychologie bestudeert het optimale functioneren van het individu en richt zich daarbij op datgene wat leidt naar geluk, vervulling en groei.

De doelstelling is een concrete doelgerichte groei of positieve verandering.

De nadruk ligt op het genereren en in stand houden van positieve gevoelens zoals positief affect, hoop en reward. Dankbaarheid is ook zo’n positieve emotie.

Om die reden richt de positieve psychologie zich op de individuele sterke punten en op gedrag dat al gepaard gaat met optimaal welzijn. De theoretische kaders van de positieve psychologie zijn evidence based (gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek).

Broaden-and-build-model

‘Volgens het broaden-and-build-model (Fredrickson, 1998, 2001) leiden positieve emoties tot een verbreding van de aandacht, de cognitie en het handelen (broaden-effect). Iedere emotie levert hierbij zijn eigen unieke bijdrage aan het proces van verbreden. 

Plezier zet bijvoorbeeld aan tot spel en creativiteit. Interesse nodigt uit om te onderzoeken, nieuwe informatie en ervaringen op te doen en meer te leren. Sereniteit nodigt uit om te genieten van het huidige moment en om manieren te vinden om dit soort momenten vaker te beleven.’ *

‘Op langere termijn leidt dit tot groei, onwikkeling en sociale verbondenheid (het build-effect).’  **(zie ook mijn blog De positieve energie van reizen en Ik heb altijd geluk).

Wil je meer weten? Bel of neem contact op.

 

bronvermelding:

*Bohlmeijer, E., Bolier, L., Westerhof, G., & Walburg, J.A. Handboek positieve psychologie, 2013. Amsterdam: Uitgeverij Boom, blz. 106

** Tijdschrift Positieve Psychologie, nummer 1, oktober 2015, blz. 93